• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    ICE MBR Membran Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    Membrane Bioreactor (MBR) er en slags avansert teknologi utviklet siden slutten av det 20. århundre som realiserte den effektive kombinasjonen av membranseparasjonsteknologi med biologisk teknologi. Membranseparasjonsteknologien erstatter den tradisjonelle metoden for aktiv slam og den normale filterenheten; dens sterke separasjonsevne kan gjøre SS-turbiditeten nær null. Hydraulisk oppbevaringstid (HRT) slamalder (SRT) er fullstendig separert; utløpsvannet har god og stabil kvalitet som vil bli gjenbrukt uten behandling på tredje nivå. Egnet til det økonomiske og effektive vannet med høy sikkerhet, ble anvendelsesområdet for gjenvinning av avløpsvann utvidet mye.