Nyheter

 • Mye anvendelser av kjøletårn

  Kjøletårn brukes primært til oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC) og industrielle formål. Det gir en kostnadseffektiv og energieffektiv drift av systemer som trenger kjøling. Mer enn 1500 industrianlegg bruker store mengder vann for å kjøle plantene. VVS ...
  Les mer
 • Vannbehandlingssystem for kjøletårn

  For industriselskaper som bruker et kjøletårn for anlegget, er det vanligvis nødvendig med en slags kjøletårnvannbehandlingssystem for å sikre en effektiv prosess og lengre levetid for utstyret. Hvis kjøletårnvann ikke blir behandlet, kan organisk vekst, tilsmussing, skalering og korrosjon forårsake ...
  Les mer
 • Grunnleggende introduksjon til kjøletårn

  Et kjøletårn er en varmeveksler, hvori varmen trekkes ut av vannet ved kontakt mellom vannet og luften. Kjøletårn bruker fordampning av vann for å avvise varme fra prosesser som kjøling av sirkulasjonsvannet som brukes i oljeraffinerier, kjemiske anlegg, kraftverk, stålmiljø ...
  Les mer