• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    Driften av kjølesystemet påvirker direkte påliteligheten, effektiviteten og kostnadene ved enhver industriell, institusjonell eller kraftindustriprosess. Overvåking og vedlikehold av kontroll av korrosjon, avsetning, mikrobiell vekst og systemdrift er viktig for å gi de optimale totale driftskostnadene. Det første trinnet for å oppnå minimum er å velge et passende behandlingsprogram og driftsforhold for å minimere systembelastninger.